Özgür Eren Zariç, Çıldır Gölü ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı

Özgür Eren Zariç, Çıldır Gölü ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaptı

Susuzlu genç bilim adamı Özgür Eren Zariç’in Çıldır Gölü ile ilgili olarak kaleme aldığı bilimsel makalesi, İstanbul Üniversitesinin Uluslararası Hakemli Dergide İngilizce olarak yayınladı.

Adnan KARAHAN

Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümünü yüksek puanla kazanarak YÖK temel bilim destek bursu almaya hak kazanan 22 yaşındaki TÜBİTAK star araştırmacı Özgür Eren Zariç, Prof.Dr.Abuzer Çelekli önderliğinde bilimsel araştırmalarda yer aldı.

Birçok bilimsel makalesi yayınlanan ve çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunumlar yapan Zariç, Kars - Ardahan il sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırmayı makalesinde ele aldı.

Çıldır Gölü’nün, bölgenin en dikkat çekici tatlı su göllerinden birisi olduğunu dile getiren Özgür Eren Zariç, yayınladığı araştırma makalesinde şu ifadeleri kullandı:

“Çıldır Gölü’nün estetik cazibesi ve olağanüstü ekolojik ve sosyo-ekonomik rolleriyle öne çıktığını da ifade eden Zariç, bilimsel makalesinde, Çıldır Gölü'nü bağlamsallaştıran bir girişle başlayarak kapsamlı bir şekilde inceliyor.

Gölün dinamiklerini etkileyen iklim koşulları, hidrografik özellikleri ve su kalitesini belirleyen fizikokimyasal değişkenler belirtilmiştir. İncelememiz çeşitli flora ve fauna dahil olmak üzere gölün biyolojik özelliklerine ilişkin bulguları sentezler.

Ayrıntılı bölümler balık türlerine, makrofitlere, bentik makroomurgasızlara ve gölde yaşayan fitoplankton. Arazi örtüsü verilerini kullanarak göldeki zamansal değişiklikler çevre yapısı değerlendirilmiştir. Gölün tropik durumu ve genel ekolojik sağlığı eleştirel bir biçimde tartışılmakta ve mevcut durumuna ışık tutulmaktadır. Ayrıca potansiyel ve mevcut Çıldır Gölü çevresindeki ekoturizm uygulamaları incelenerek, gölün turistik bir destinasyon olarak değeri vurgulanıyor. Sonuç olarak, gölün karşılaştığı zorluklar ele alınmakta ve güçlü koruma savunulmaktadır.”

Özgür Eren Zariç kimdir!

16 Haziran 2001 yılında Kars’ta dünyaya gelen Özgür Eren Zariç ilk orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladı. Lise 1.si olarak mezun olan Özgür Eren Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümünü yüksek puanla tercih ederek YÖK temel bilim destek bursu almaya hak kazandı. Prof Dr.Abuzer Çelekli önderliğinde bilimsel araştırmalar da yer aldı ve birçok bilimsel makalesi yayınlandı. Kongre ve sempozyumlar da sunumlarda bulundu ve TÜBİTAK star araştırmacı olan Zariç lisan eğitimine devam etmektedir.