Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2024 yılı 1. olağan toplantısı Kars Valisi/Kars Belediye Başkan Vekili Ziya Polat başkanlığında toplandı.

Adnan KARAHAN

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı.

Karar - 1 (Gündemin 1’inci maddesi)

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 4 üncü bendi kapsamında Yürütme Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca onaylandı.

Karar - 2 (Gündemin 2’nci maddesi)

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2024 yılında Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında müracaat olması halinde açılabilecek kurslara ilişkin hazırlanan Eğitim Planı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca onaylandı,

Ayrıca İlimizde bulunan özel sektör işyerlerince ihtiyaç duyulan mesleklerde açık işgücü ihtiyaçlarının tespit edilerek meslek edindirme kurslarının açılmasına yönelik Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansından oluşan bir komisyon kurularak gerekli çalışmaların başlanmasına karar verildi.

Karar - 3 (Gündemin 3’üncü maddesi)

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Genelge kapsamında 2024 yılı 1. Dönem için 15.12.2023 son başvuru tarihine kadar Engelli Hibe Desteği projelerine 3 (üç) adet proje, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurmasına yönelik 1 (dört) adet proje toplamda 4 (dört) adet proje İl Müdürlüğümüze sunulan ve ilgili genelgenin 2 inci maddesinde “Projelerin Değerlendirilmesi” başlığının c bendi gereği söz konusu projelerin İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulumuzca görüşülmüş olup, Engelli Hibe desteğine başvuran 3 (üç) adet projenin tamamının eksik belge, hatalı evrak ve bütçe hataları nedeniyle ilgililere bilgi verilmiş ancak süresi içinde düzeltme yapılmaması nedeniyle projelerin “UYGUN OLMADIĞI” Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Projelerinden (bir) adet projenin ise “UYGUN” olduğu, İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, Uygun görülen projenin Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonuna iletilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Karar - 4 (Gündemin 4’üncü maddesi)

Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu organı Denetim kurulunca hazırlanan 2023 Ekim ve Aralık ayı denetim raporları İİMEK Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunca onaylandı,

Karar-5 (Gündemin 5’inci maddesi)

Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25 inci maddesine göre; Her yılın ilk il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliğine yönelik ilgili konu kurulda görüşülmüş ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının işletmelerde beceri eğitimi görecek öğrenciler için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. maddesinde On ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul kurumu öğrencilerine beceri eğitim yaptırmaları zorunluğu bulunduğunda beceri eğitimi görecek öğrenciler için ödenek tahsis etmeleri yönünde kurumların bilgilendirilmesinin sağlanmasına,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 139. 140. 141. ve 142 inci maddelerine göre Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin işletmelerin belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan işletme belirleme komisyonu tarafından yapılmasına ve Bu kapsamda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci maddesinde on ve daha fazla personel çalıştıran işletme listelerinin Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Şubat ayı sonuna kadar Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Karar-6 (Gündemin 6’ıncı maddesi)

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.12.2023 tarih ve 91127001 sayılı yazısı “Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Anadolu Meslek Programında yer alan Makine ve Tasarımı Teknolojisi ile Bilişim teknolojileri alanlarını tercih eden öğrencinin olmaması nedeniyle kapatılması İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda uygun görülerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli iş ve işlerin başlatılmasına karar verildi.

Karar-7 (Gündemin 7’inci, maddesi) Bir sonraki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul toplantısının 2024 Nisan ayı içerisinde yapılmasına karar verildi.