Malakanlar ve "Pasifizm"

Malakanlar ve "Pasifizm"

Dönemin Sovyetler Birliğinin 143 yıl önce Kars üzerinden sınır dışı ettiği Malakanlar, bir başka yönü ile bu kitapta yakın tarihimize ışık tutuyor.

Araştırmacı- yazar Vedat Akçayöz’ün yoğun çabaları sonucu yazdığı kitaplar ve yaptığı çalışmalarla unutulmayan Malakanlar, Çakır Ceyhan Süvari’nin kaleminden farklı yönleriyle okurlarının dikkatine sunuluyor.

Yazarın kaleme aldığı ‘Rus Köylü Hareketinden Günümüze Malakan İnancı’ adlı kitap bu kez yaklaşık 80 yıl Kars’ta kalan ve daha sonra çeşitli nedenlerle zorunlu göçe tabi tutulan Malakanların inanç sistemlerini anlatıyor.

1880 -1881 yıllarında Kars’a yerleşen ve 35 köy kuran, 80 yıl bu topraklarda yaşadıktan sonra zorunlu göçe zorlanan Malakanların savaş karşıtı yönlerini "Pasifizm" olgusu altında kaleme alan Çakır Ceyhan Süvari, 2013 yılında kaleme aldığı kitap Kars’ın demografik zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Yazar kitabının tanıtımında bir köylü hareketi olarak ortaya çıkan Malakanizmin aslında; Ortaçağ Köylü Hareketinden farklı bir seyir izlemiş olduğuna dikkat çekiyor.

Çakır Ceyhan Süvari kitabının tanıtımında Malakanlar iktidarı ele geçirmek gibi radikal istekler taşımadıklarını hatta katliamlar ve sürgünler karşısında sessiz kalmış olduklarına da dikkat çekerek kaleme aldığı önsöz şöyle:

“Malakanların iktidar karşısındaki en önemli direnişleri "pasifizm" olmuştur. Zira İsa’nın şiddet karşıtı yönünü kendilerine düstur edinen Malakanlar, pasifist bir dünya görüşü inşa etmişlerdir.

Bu nedenle şiddettin her türlüsü, silah taşımak ve kullanmak, hatta militarizmin simgesi olan üniforma giymek dahi dinlerince yasaklanmıştır. Malakanlar için cemaat halinde kolektif yaşamlarını sürdürebilmeleri ve belli yükümlülüklerden muaf tutulmaları yeterlidir. Böylesi bir yaşam sağlayacağı umuduyla sürgünlere dahi boyun eğmişlerdir. Sürgün yerlerinden biri de Çarlık sınırları içerisinde yer alan Kars ve çevresi olmuştur. 1880-1881 yıllarında Kars’a yerleştirilmeye başlanan Malakanlar burada 35 köy kurmuşlardır. Bu kitapta Malakanizmin ortaya çıkışı, Çarlık ve Ortodoks Kilisesiyle yaşanan sorunlar, sürgün edilişleri ve sürgündeki yaşamları tarihsel veriler ışığında ele alınmaktadır. Günümüz Malakan kimliği ve inancına dair bilgiler ise, Azerbaycan’daki en büyük Malakan Köyü olan Ivanovko’da gerçekleştirilmiş antropolojik alan araştırması verilerine dayanmaktadır.”