Kuduzu hep beraber sonlandıralım!

Kuduzu hep beraber sonlandıralım!

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, 28 Eylül 'Dünya Kuduz Hastalığı Farkındalık Günü' dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Kuduzu hep beraber sonlandıralım!

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, 28 Eylül 'Dünya Kuduz Hastalığı Farkındalık Günü' dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Halk sağlığı açısından oldukça önemli olan kuduz hastalığı, zoonoz (Hayvanlardan insanlara geçen) , viral, öldürücü bir hastalıktır. Tilki, kurt, çakal gibi yaban hayatı karnivorlarında ve köpek, kedi, inek, koyun, keçi gibi evcil hayvanlardan insana ısırık, salya ve tırmalama gibi yollarla bulaşabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Yılda ortalama 59.000 insan kuduz hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yani Dünyada her 10 dakikada bir kişi Kuduz hastalığı sebebiyle ölmektedir. Bu ölümlerin %99’u Afrika ve Asya’da hastalıkla enfekte köpeklerin ısırması sonucunda meydana gelmektedir. Köpek ısırığı nedeniyle görülen kuduz vakalarının % 60’ından fazlası 15 yaşından küçük çocuklarda görülmektedir.

28 Eylül dünyada ‘’kuduz hastalığı’’ konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamış bir gündür ve bu sene teması ‘’Hepimiz birimiz için, Tek Sağlık hepimiz için’’olarak belirlenmiştir.

2030 yılında tüm dünyada kuduz hastalığının bitirilmesi hedefini koyan Kuduzla Mücadele Küresel Birliği (GARC) ‘ne göre, “Dünyadaki köpek popülasyonunun en az yüzde 70’inin aşılanmasıyla insanlarda kuduz hastalığına bağlı ölümler ortadan kaldırılabilir.”

Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak 250.000 kuduz riskli temas bildirimi yapılmaktadır. Son 20 yılda kuduz olan hayvanların %90.17’sinin evcil hayvanlar olduğu ve ilk sırayı %43.62 ile köpeklerin aldığı görülmektedir. Bu vakalar Ege, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha çok görülmektedir.

“Korunma, tedaviden daha etkili ve daha ekonomiktir” yaklaşımının bir gereklilik olduğu bilinci ile bu ölümcül hastalığı önlemek ve hayvan sağlığını ve halk sağlığını korumak amacıyla, toplumsal farkındalığın arttırılması, sahipli hayvanların her yıl kuduz aşılarının yaptırılması, takip edilmesi ve kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların yerel yönetimlerce kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hastalığın tespit edildiği bölgelerde yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmalarının uygulanması yani evcil hayvanların, vahşi hayatın ve çiftlik hayvanlarının eş zamanlı aşılanmasını birleştiren bütüncül bir yaklaşımın uygulamaya konulması gerekmektedir.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak bir kez daha belirtmek isteriz ki, Zoonotik Hastalıklar ile mücadelede başarı, tek sağlık yaklaşımı ve uygulaması ile mümkün olacaktır.

28 Eylül’de kuduz hastalığının önlenmesi konusunda farkındalığın arttırılması ve bu amaçla verilen eğitimlerin çoğaltılması dileğimizle tüm kamuoyuna saygılarımızı sunar ve sağlıklı insan,sağlıklı çevre için sağlıklı hayvan düsturu ile gece gündüz demeden hayvan sağlığı için çalışan tüm Veteriner Hekimlerin kuduz hastalığı konusunda da sorumluluk almaktan imtina etmeyeceğini belirtmek isteriz. Kedi köpek sahiplerini mutlaka yılda en az bir kez kedi ve köpeklerine kuduz aşısı yaptırmak üzere Veteriner Hekimleri ziyaret etmelerini bu vesile ile hatırlatmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi de herhangi bir ısırılma vakasında en yakın sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaşarak kuduz aşılarını yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Kuduzu hep beraber sonlandıralım!