Kars’ta 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Tamamlandı

Kars’ta 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Tamamlandı

İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması; eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılmasına, işgücü arz ve talebinin doğru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikaların geliştirilmesine bağlıdır.

Tacettin DURMUŞ

Bu hedef doğrultusunda Kars ilinde işgücü piyasası talep boyutunu tespit edebilmek amacı ile 2023 yılında işgücü piyasası araştırması gerçekleştirilmiştir.

Grafik 1: Sektörler İtibarıyla Açık İş Oranları (%)

Saha çalışmasından elde edilen veriler doğrultusunda Kars genelinde açık iş oranı yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştır. Sektörler itibariyle bakıldığında en yüksek açık iş oranının yüzde 13,7 ile imalat sektöründe olduğu görülmektedir. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri yüzde 6,7’lik açık iş oranı ile ikinci sırayı alırken İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 6,3’lük açık iş oranı ile üçüncü sırada gelmektedir. Ancak bu oranlar değerlendirilirken ilgili sektörlerdeki işyeri ve çalışan sayılarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

İl genelinde açık işlerin en fazla olduğu ilk beş meslek şu şekilde sıralanmaktadır:

Makineci (Dikiş), Sıvacı, Duvarcı, Aşçı, Ahşap Kalıpçı’dır.

Tablo 1: 14 Temmuz 2024 İtibarıyla Net İstihdam Değişim Oranı (%)

Sektör

Net İstihdam Değişim Oranı

Ulaştırma ve depolama

12,1%

İmalat

12,1%

İnşaat

11,9%

Toptan ve perakende ticaret

10,5%

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

10,0%

Eğitim

7,2%

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

5,0%

Diğer hizmet faaliyetleri

2,8%

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

2,2%

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

1,2%

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

0,3%

Genel Toplam

8,7%

Kaynak: İŞKUR

Kars İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre 14 Temmuz 2024 itibarıyla net istihdam artışı beklentisi yüzde 8,7 olarak tahmin edilmiştir.

14 Temmuz 2024 itibarıyla istihdam artışına bakıldığında; yüzde 12,1 ile ilk sırada Ulaştırma ve depolama ile imalat sektörlerinde, yüzde 11,9’ ile İnşaat sektöründe gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu istihdam artışının il geneline bakıldığında ise yüzde 8,7 ile gerçekleşmesi beklenmektedir.

Diğer Şeker Muamele ve Tasfiye İşçileri, Kasiyer, İnşaat İşçisi, Kamyon Şoförü ile Servis Şoförü (Okul) meslekleri 14 Temmuz 2024 itibarıyla en fazla net istihdam artış beklentisinin olduğu ilk beş meslektir. Buna karşılık; Süt Toplama İşçisi, Mobilya Satış Elemanı, Pişirici (Ekmek), Hamurkar ile Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim meslekleri 14 Temmuz 2024 itibarıyla itibarıyla en fazla net istihdam azalış beklentisinin olduğu ilk beş meslektir.

Araştırma kapsamında işyeri ziyaretleri sırasında görüşülen işverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri ve hangi nedenlerden dolayı eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuştur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen ilk beş meslek; Makineci (dikiş), Sıvacı, Duvarcı, Aşçı ve Ahşap kalıpçıdır. Diğer taraftan, bu kapsamda görüşülen işverenlerin; yüzde 85’i ilgili meslekte yeterli iş tecrübesine sahip eleman olmamasından, yüzde 84,5’i gerekli niteliğe-beceriye sahip eleman bulunamamasından yüzde 67,6’sı bu meslekte yeterli iş başvurusu yapılmamasından dolayı eleman temininde güçlük çektiklerini belirtmişlerdir.

Bu Haber Bülteni; Kars ili genelinde, Haziran – Temmuz 2023 döneminde, 289 işyerinde işverenler/işveren temsilcileri ile yüz yüze ve elektronik ortamda gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda derlenen verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Bu verilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlarının da kapsandığı “Kars İşgücü Piyasası Analizi Raporu” önümüzdeki süreçte yayınlanacaktır. Bu Rapor kapsamında ilin işgücü arzı ve talebine ilişkin temel veriler derlenecektir.