Kars Belediyesin borcu açıklandı

Kars Belediyesin borcu açıklandı

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, gelir gider tablosunu belediyenin hizmet binasına astı

Asılanan afişte 31 Mart seçimlerinin adından teslim alınan Kars Belediyesi ve şirketlerin topla borcunun 575.436.226 TL olduğu belirtildi.

Afişte paylaşılan rakamlara göre; Kars Belediyesinin aylık gelirinin İller Bankasından gelen 36 milyon ve belediyenin öz gelirlerinden 4 milyon olmak üzere aylık toplam gelirinin 46 milyon olduğu belirtildi.

Diğer rakamlar ise aşağıdaki tabloda olduğu gibi kamuoyunun bilgisine sunuldu.