Perincek, astım hastalığını yıllık kongreye taşıdı

Perincek, astım hastalığını yıllık kongreye taşıdı

Uzm. Dr. Gökhan Perincek, astım hastalığını uluslararası kongrede gündeme getirdi.

Türk Toraks Derneği’nin uluslararası 26. yıllık kongresi gerçekleşti. Kongreye Kars Harakani Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk Toraks Derneği Kars İl Temsilcisi Uzm. Dr. Gökhan Perincek de katıldı.

Kongrede, Kars kazı ve kazdan elde edilen kaz tüyüne bağlı alerjik yan etkileri de gündeme geldi.

Yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Uzm. Dr. Perincek “Astımlı kadın hastalarda alevlenme sırasında ve stabilizasyon sonrasında kalp mekaniğinin değerlendirilmesi; Bir speckle-tracking ekokardiyografi çalışması” hakkında sunum yaptı.

Astım hastalığının tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Perincek, “Astım ve kardiyak fonksiyonlar arasında karmaşık bir ilişki vardır. Yapılan speckle-tracking ekokardiyografy araştırmalarına göre, astım, özellikle şiddetli astım, sol ve sağ ventrikül subklinik disfonksiyonu ile bağlantılı olduğu tespit edilmişitir. Astımlı hastalarda alevlenme ve stabil dönemlerde kardiyak fonksiyonları karşılaştıran bir çalışma yoktur. Bu çalışmada, astımlı kadın hastalarda alevlenme sırasında ve stabil fazda speckle-tracking ekokardiyografi kullanarak kardiyak fonksiyonları araştırmayı amaçladık. Astım alevlenmesi nedeniyle ardışık olarak merkezimize yatırılan toplam 51 kadın yetişkin astım hastası bu çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılarda daha önce astım tanısı mevcut idi. Hastalara hem hastaneye yatış sırasında hem de astım atağı stabilize edildikten sonra transtorasik ekokardiyografi çekildi. Ekokardiyografik bulgular karşılaştırıldı. Tüm hastalar astım atağı stabil olduktan sonra iyi hal ile taburcu edildi. İzovolumetrik kasılma süresi, alevlenme sırasında stabil faza göre anlamlı olarak daha uzundu. Ek olarak, speckle-tracking ekokardiyografiye ile değerlendirilen sol ventrikül fonksiyonu alevlenme sırasında stabil faza göre anlamlı ölçüde daha kötüydü. Kalan ekokardiyografik bulgularda anlamlı bir fark yoktu. Çalışmamız astımlı erişkin kadın hastalarda speckle-tracking ekokardiyografi ile ölçülen sol ventrikül fonksiyonunun astım alevlenmesi sırasında stabil faza göre daha fazla bozulduğunu gösterdi. Sonuç olarak, astım alevlenmesi ile başvuran hastaları zaman kaybına uğramadan bir an önce stabilize etmek için çaba gösterilmelidir.” dedi.

f73d4a05-008e-4770-a90e-1a2479f378b9.jpgb56b7565-e364-45fe-8792-8a8aa3e0f108.jpg2825d200-f807-4952-a7bb-59367eff5090.jpgcde9dd82-a148-4857-928f-480d7daf72ab.jpg