KAÜ’den ICBH Kongresi’ne akademik destek

KAÜ’den ICBH Kongresi’ne akademik destek

Kafkas Üniversitesi akademisyenleri, Üçüncü Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi’ne (ICBH) destek verdi.

ICBH kongresi, online olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde Kafkas Üniversite’sinin destekleriyle gerçekleştirildi. Bilim kuruluna 45 ülkeden 300’den fazla bilim insanın destek verdiği kongrede 200’den fazla sözlü ve poster bildiri sunuldu. 15 ülkeden dünyaca tanınmış 27 davetli konuşmacı alanlarında sunum gerçekleştirdi.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Mitat Şahin, Prof.Dr. İsa Özaydın, Prof. Dr. Nebahat Bilge, Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç’ın da katıldığı kongrede farklı disiplinlerden ve ülkelerden bilim insanları sunumları yaptılar.

Pakistan, Lahore Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talat Naseer Pasha, tek sağlık alanında birçok bilim dalının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapması gerekliliğinin altını çizdi. Çok kapsamlı bir katılım ile gerçekleşecek bu kongrenin katılımcılara bu alanda yeni bir vizyon ve bakış açısını kazandıracağını vurguladı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık tek sağlık yaklaşımının gıda ve su güvenliği, çevre kirliliği ve antimikrobiyal direnç kontrolü gibi önemli konuları kapsadığını belirtti. Tek sağlık yaklaşımı için, üniversiteler, araştırmacılar ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılması gerekliliğine değildi. Tek sağlık yaklaşımının, hayvanlar ve insanlar arasında yayılan hastalıkların öngörülmesi, önlenmesi, tespit edilmesi ve kontrol edilmesinde, gıda güvenliğinin sağlanmasında ve hayvan, bitki ve çevre sağlığının korunmasında önemli olduğunu belirtti. FAO’nun Tek Sağlık stratejileri ve kapasitelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenmesi için programlar tasarlayarak uyguladığını belirtti. Bu yaklaşımın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğunu vurguladı. Tek sağlık yaklaşımının önemini vurgulamak için bazı istatistikler veriler üzerinden örnekler verdi. Örneğin, tüm insanlardaki bulaşıcı hastalıkların %60'ının hayvansal kökenli olduğunu ve COVID-19 pandemisinin tahmini maliyetinin 8-16 trilyon dolar olduğu belirtti. Tek sağlık yaklaşımının başarısı için kolektif çalışma ve etkin koordinasyonun önemini belirtti.

Kongre kapanışında kongre başkanı Doç. Dr. Ulaş Acaröz üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi ile sağlık alanında çalışan farklı disiplinleri bir araya getirdiklerini belirterek disiplinler arası çalışmaların bu alanda yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi konundaki önemine vurgu yaptı.

0e95f12d-6641-45a6-b2e2-2b63dd52acf5.jpg3e3fffc3-1c4b-4c40-bb4e-e51e01ffcad5.jpg38a4cb38-933e-45c4-93c3-cfff076f4140.jpgbce4f147-6b43-436c-bf38-fa0c3befbb5a.jpgf80e6440-e52f-41f1-9090-3f0b8b143579.jpg