Değerlerimi davranışlarıma kodluyorum

Değerlerimi davranışlarıma kodluyorum

Dikme Hacı Yasemen Yılmazer ilköğretim okulunda 2023-2024 Eğitim- Öğretim yılında E-Twinnig kapsamında ‘’Değerlerimi Davranışlarıma Kodluyorum’’ projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 2-A sınıf Öğretmeni Zeynep Yolcu gözetiminde 2-A sınıfı öğrencileri öğrendikleri toplumsal değerlerimizle ilgili çeşitli etkinlikler ve çalışmalar gerçekleştirdi.

Proje ile ilgili olarak açıklamada bulunan Yolcu yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz zamanın ve mekânın öznesi biz miyiz? Yoksa zaman ve mekanın ötesinde biz olmadan mı düşünmeliyiz.? Bu soruların cevaplarını fizikçilere açıklamasını da edebiyatçılara bırakarak biraz daha güncel olana, dünyamıza, toplumumuza, çevremize ve olup bitenlere bakıp neleri doğru neleri yanlış yaptığımızdan yola çıkarak ve içinde bulunduğumuz Eğitim-Öğretim ortamına uyarlayarak değerlendirelim.

Yaşadığımız bölgedeki insan topluluğunun ve özelde kendimizin genel olarak davranış biçimlerine bakarak, inceleyip analiz ederek gelişimsel bir motivasyonla olumlu davranış değişikliği sürecini başlatmamız ve bunu temel paydaşlarımızla birlikte ve disiplinler arası sarmal bir yapıda geliştirip hayata geçirmemiz temel amacımız aynı zamanda yol haritamız olmalıdır.

Örneğin projemizin içeriğinde de mevcut bulunan ‘’iyilik’’ veya ‘’ cömertlik’’ gibi değerlerin, kültürümüzde ve diğer kültürlerdeki somut davranış şekillerinden yola çıkarak, ne derecede içselleştirildiğini belirleyerek, öznemiz olan öğrencilerimizin teori aşamasında hikaye, şiir yazma, metin oluşturma, kodlama etkinlikleri ve etkinliklerin panolarda sergilenmesi ve devamında uygulama aşamasında okul koridor ve sınıf içerisinde çiçek bakımı, akvaryum balığı bakımı yapılarak kodlanan değerler davranış şekillerine dönüşmüştür.

‘’Değerlerimi Davranışlarıma Kodluyorum’’ sloganlı e-twinning projemizde bizim için en önemli noktalardan ve amaçlardan biri de farklı kültürlerin aynı değerleri kodlama biçimlerini ve bunun hayattaki karşılığının yani somut yansımalarının ve kültürlerarası etkileşimdeki etkisini öğrencilerimizin seviyelerine göre öğrenmelerini sağlamaktır. Örneğin bölgemizdeki cömertlik anlayışının kodlanma ve davranışa dönüşme şekli ile herhangi bir Avrupa veya uzak doğu ülkesindeki kodlama ve davranış şekilleri mutlaka farklı ve kendine göre özel olacaktır.

Sonuç olarak ve başta da söylediğimiz gibi çalışmalarımızın istikameti zaman ve mekânın ötesine geçerek, değerlerimizi kendi kültürümüze uyarlayarak aynı zamanda diğer kültürleri sentezleyerek kodlama ve çocukluktan itibaren davranış şekillerine çevirme ve bu öğrenmeleri ilk fırsat olabilecek kültürlerarası etkileşimde gözlemlemek doğrultusunda olacaktır.” Dedi.